Anbud å ved.

För Gotlands läns lasarett infordras härmed skriftliga anbud före 1 inst. maj å 70 kaster 6 kv. furuved, 15 kaster 5 kv. björkved att levereras före den 1 nästinstundande okt. å anvisad plats vid lasarettet.
Veden skall vara vinterhuggen och av fullgod beskaffenhet, fri från röta och utstående kvistar.
Anbud kunna avgivas å partiet i sin helhet eller del därav.
Lasarettsdirektionen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *