Enligt anmälan

har natten emellan den 22 och 23 uti innev. månad utur en Fjerdingsmannen Nils Hejdman tillhörig fiskpark vid s. k. Vadet i Westergarn socken olofligen tillgripits emellan 5 och 7 lisp. letvande fisk, bestående at gädda, aborre, id, mört och lake, de sistnämnde 2:ne st. af 3 skålp. vigt hvardera; och varder det sålunda stulna allmänneligen efterlyst, med befallning till vederbörande att för tjufvens
upptäckande och det stulnas tillrättaskaffande vidtaga laga åtgärder.
Wisby Landskansli d. 27 Dec. 1873.


Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *