Hedersgåfva.

och ridd. Nikolaus Törnqvist at navigationskolans samtliga elever, hvarvid af dem såsom ett uttryck af erkänsla oeh tacksamhet för kaptenen Törnqvists humanitet och utmärkta lärareskicklighet till honom öfverlemnades ett dyrbart, från guldsmeden Palms verkstad utgånget, särdeles prydligt arbetadt skriftyg af silfver, försedt med lämplig inskription.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *