Inspektion.

Att, på grund af kungl. förordningen af 13 juli detta år (se Gotl. Alleh. n:r 64), inspektera militäröfningarne vid Wisby högre elementarläroverk utnämndes af militärbefälhafvaren 4 dennes majoren och riddaren P. F. Ihre.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *