Militärbefälhafvaren

på ön, frih. E. v Vegesach som en längre tid varit och ännu är sängliggande sjuk, uppgöres vara så pass förbättrad, att hans läkare hysa godt hopp om ett fullständigt tillfriskande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *