Sjukdom hos hästar.

På grund af utbruten sjukdom bland hästkreaturen i Eskelhem blef hr veterinärläkaren E. Schoug den 21 sistl. nov. beordrad att dit utresa. 13 hästar befunnos vid hr Schougs ankomst vara angripna af katarrhalfeber (slemflussfeber), en sjukdom som, efter hvad vi försport, skall vara temligen allmän inom länet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 December 1874
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *