Från Fårösund

skrifver vår korrespondent den 12 dennes: Fårösund är fortfarande till en del isbelagdt och samfärdseln mellan Fårön och ”storlandet” sålunda betydligt försvårad, emedan isen icke hvarken ”bär eller brister” och dessutom stora vakar deruti finnas, hvilka af gårdagens blåst än vidare förstorades.
Engelska ångaren ”Maud”, som bär, efter i Oskarshamn undergången reparation, åter intagit sin last, utgick i söndags, den 10:de dennes, med lätthet genomskärande den ännu svaga isen, till destinationsorten London. Som passagerare medföljde engelske v. konsuln i Wisby, hr Carl Falk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *