En lastbil och en motorcykel

råkade i onsdags vid middagstiden kollidera på Söderväg strax invid elektricitetsverket. Lastbilen kom söderifrån på väg mot staden och på samma gång kom en motorcykel körande in på landsvägen västerifrån. Ögonblicket efter det motorcykeln svängt in på landsvägen med riktning norrut, blev den påkörd av bilen, som av allt att döma icke hållit till höger, vilket ju är regeln vid omkörning. Olika uppgifter föreligger emellertid från förarnas sida och polisutredning i saken pågår. Motorcykeln blev vid tillfället åtskilligt skamfilad, och cyklisten ådrog sig även en del smärre blessyrer.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *