De allmänna Husförhören.

Wisby stads- och landsförsamlingar för inhevarande år förrättas å följande dagar och i följande ordning:
Månd. d. 2 Nov. med Strandrotans 1 qv.
Tisd. d. 3 Nov. med Strandrotans 2 qv.
Ons. d. 4 Nov. med Strandrotans 3 qv.
Torsd. d. 5 Nov. med Norderrotans 1 qv.
Fred. d. 6 Nov. med Norderrotans 2 qv.
Lörd. d. 7 Nov. med Norderrotans 3 qv. N:o 1-62.
Månd. d. 9 Nov. med Norderrotans 3 qv. N:o 63-125.
Tisd. d. 10 Nov. med Norderrotans 4 qv.
Onsd. d. 11 Nov. med Hansrotans 1 qv.
Torsd. d. 12 Nov. med Hansrotans 2 qv.
Fred. d. 13 Nov. med Hansrotans 3 och 4 qv.
Lörd. d. 14 Nov. med Klinterotans 1 qv.
Månd. d. 16 Nov. med Klinterotans 2 qv.
Tisd. d. 17 Nov. med Klinterotans 2 qv. N:o 1-51.
Onsd. d. 18 Nov. med Klinterotans 3 qv. N:o 52-114.
Torsd. d. 19 Nov. med Klinterotans 4 qv. N:o 1-60.
Fred. d. 20 Nov. med Klinterotans 4 qv. N:o 61-130.
Lörd. d. 21 Nov. med Klinterotans 4 qv. N:o 130 till slutet.
Månd. d. 23 Nov. med utom staden boende.
Tisd. d. 24 Nov. med Norra Landsförsamlingen.
Tisd. d. 25 Nov. med Södra Landsförsamlingen.
Vid dessa förhör, hvilka hållas i domkyrkans sakristia hvarje dag från kl. 9 f. m. åligger det hvarje husbonde eller den hans egendom förestår vid i lag stadgadt vite att antingen sjelf vara tillstädes eller ock lemna noggrann förteckning på de i hans hus eller på egorna boende personer till namn, ålder och befattning. För i tjenst flyttade torde uppgitvas hvarifrån, och för afflyttade sedan sista mantalsskrifningen hvarthän de afflyttat. Alla inflyttningsbevis böra vid i lag stadgadt vite vara till Pastorsembetet inlemmade sednast d. 9 November.
Wisby i Oktober 1874.
Carl Sik.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *