Om tjufvarne,

som för en tid sedan uppehälle sig här på Ön och föröfvade en mängd stölder berättar N. A. följande:
Sedan karlarne landstigit, begåfvo de sig utefter Bråvikens norra strand från Näfveqvarn till Lilla Åby gästgifvaregård, der de tillbragt natten, och hvarifrån de torsdags morgon begifvit sig till Åby jernsägsstation å östra stambanan. Antagligen ha de medföljt tåget till Katrineholm. Hvarthän de sedan styrt kosan, har ännu ej kunnat utrönas möjligen mot Nerike.
Då dessa karlar kunna anses farliga, må deras useende skildras. De äro af medelmåttig längd, emellan 30 och 40 år gamla, voro klädda såsom ståndspersoner, med svarta, bredbrättiga filthattar. Den ene, som har mörk kavaj, har karlaktigt skägg på öfverläpp och haka, mörkt hår och mörka ögon samt frisk ansigtsfärg. Den andre bar grå kavaj och har mörkt hår. De medföra icke någon packning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Oktober 1874
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *