Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 20 nov.
Föredrag. »En resa i Indialand» var ämnet för ett föredrag, som hölls sistl. fredag e. m. i samlingslokalen i Ö. Fröjel av missionären, fröken Ellen Håkansson Talarinnan gav därvid en intressant skildring av missionslörhållandena bland tamulfolket i Syd-Indien, och belyste sitt anförande med ett stort antal utmärkta ljusbilder. Talarinnan avtackades av kyrkoherde Sjöberg, som avslöt den givande missionsstunden med bön, sedan ps. 540 sjungit och en missionskollekt upptagits. På kvällen samma dag höll en Håkansson föredrag i Nedre Fröjel.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *