Tjufbandet.

Enligt till härvarande länsstyrelse i går e. m. ankommen rapport från länsstyrelsen i Nyköping hafva tvänne karlar sistl. onsdagsmiddag landat nära Näfveqvarn i en tremätnings skeppsbåt, märkt i stäfven och å borden med L. B, samt derefter försvunnit i skogen. Båten hade blifit fylld med sten och sänkt, men återfanns nära stranden och tillvaratogs jemte mast och åror. Seglen saknades. Karlarne efterspanas.
Ofvanstående beskrifning på båt m. m. öfverensstämmer fullständigt med de uppgifter, som egaren till den stulna båten lemnat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *