Granskningsmän för läroböcker i kristendom.

Till granskningsman för bestämnandet av läroböcker i kristendomskunskap vid vissa läroanstalter för åren 1933—1935 ha biskoparna utsett biskop Rodhe i Lund med biskop Rundgren i Visby som erSättare. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *