Brandalarm från Visborgs slätt.

Strax före kl. 6 på lördagskvällen alarmerades brandkåren ånyo – för andra gången på samma dag – denna gång på begäran av vaktbefälhavaren vid infanterikåren. Brandkåren ryckte också ut till Visborgs slätt liksom även artillerikontingenten. Redan innan dessa hunnit anlända, hade emellertid eldfaran blivit undanröjd. I kårens garage fanns en trätunna, som användes till uppsamling av använt trassel o. d., och i denna tunna hade uppstått eld, antagligen genom självantändning. Det är nämligen som bekant icke ovanligt, att oljedränkt trassel alstrar eld. Elden hade icke hunnit sprida sig vidare och byggnaden torde heller icke ha varit så lättantändlig. Ett par bilar stodo emellertid inne och på den ena hade uppstått en obetydlig skada på lackeringen genom hettan och även på väggen syntes spår av denna, men detta var också allt. Sedan tillstädeskommande personer kastat ut tunnan med trasslet ur garaget, var saken klarerad. Brandkåren kunde därför också omgående inrycka till staden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *