Stor sprängämnesstöld i Klintehamn.

I dagarna har upptäckts, att en dynamitkällare i Klintehamn, tillhörig Klinte järn- och redskapshandel varit hemsökt av inbrottstjuvar, vilka av det innerliggande sprängämnesförrådet tillägnat sig c:a 5 kg. dynamit och 4 kg. dinit.
När inbrottet ifråga ägt rum har icke hittills kunnat närmare konstateras. Dynamitkällaren ifråga ligger ganska långt från samhället inne i en skogsmark, och densamma hade senast besökts den 29 sept. I tisdags först fann man att källardörren blivit uppbruten och sprängämnen bortstulna. Källaren var försedd med dubbla dörrar, av vilka den yttre var plåtbeslagen, och utanför dörrarna fanns en järnbom. Tjuvarna hade brutit bort märlorna till bommen och därefter använt denna som verktyg till att bryta upp dörrarna.
Polisutredning har igångsatts, och man har till en början undersökt, huruvida inbrottet kan vara begånget av pojkar, som av okynne velat sätta sig i besittning av sprängämnen. Enligt vad det upplyses för oss, ser det emellertid ut, som om man måste släppa denna teori och räkna med, att det varit tjuvar av annat slag, som varit framme. Det är att hoppas, att polismyndigheten kan erhålla sådana upplysningar, som leda till tjuvarnas gripande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *