En kry gumma.

I Hejdeby i Kräklingbo lefver en gammal hedersgumma, af gammal som ung i trakten kallad ”mormor”, hvilken, ehuru hon uppnått den höga åldern af 89 år, ännu är raskare i sina göromål än mången som ej uppnått ens hälften af hennes lefnadsår. Sin egen lilla handkassa förtjenar den förträffliga gamla med att plocka blodiglar i myrarne, hvilket tillgår så, att ”mormor” vadar ut i vattnet och låter iglarne suga sig fast vid benen. Senast i går var gumman inne i staden och sålde på apoteket härstädes icke mindre än 500 st. iglar, för hvilka hon bekom 20 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 September 1874
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *