Stenåldersboplats i Gothem.

För någon tid sedan anträffades vid grustagning i ett Gotlands norra härad tillhörigt grustag vid Västerbjers i Gothem tre skelett. Genom hr A, Silvin i Kyrkebinge kom fyndet till riksantikvariens kännedom och genom amanuensen E. Floderus har nu undersökning ägt rum på platsen. Härvid visade det sig, att härstädes på sluttningen ned mot Gothemsån legat en stenåldersboplats, vilket framgick av de fynd, som gjordes, en stenyxa, flintavflall, krukskärvor samt en benpryl. Ej långt från denna. plats har tidigare anträffats en stenåldersgrav.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *