Intet behov av skjutsanstalter.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos k. m:t det av landshövding A. Beskow i Växjö i egenskap av särskild utredningsman framlagda förslaget om sjukhusstådgans upphävande.
Antalet skjutsanstalter inom länet uppgår till fem, varav fyra uppehållas såsom gästgiverier och en såsom skjutsstation. Gällande skjutsentreprenadavtal utgå för samtliga skjutsanstalter den 31 december 1934. Behovet av skjutsanstalter för resandes befordran enligt skjutsstadgans föreskrifter har, såvitt rör Gotlands län, numera helt bortfallit, och gällande skjutsstadga torde därför för länets vidkommande utan olägenhet kunna upphävas. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndag den 7 november 1932
N:r 259

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *