Friköp av prästgårdslägenhet.

Kammarkollegium har medgivit hr Herman Olsson att för en köpeskilling av 300 kr. friköpa den av honom under nyttjanderätt innehavda lägenheten under kyrkoherdebostället i Rone socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932
N:r 256

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *