Tillkännagifvanden.

Sedan den nedsättning i taxan tår telegrarnvexlingen med de Gotländska stationerna, hvilken med den 12 februari detta år, i anseende till då inträffade afbrott i postförbindelsen mellan Gotland och fasta landet, vidtog, den genom ett missförstånd å härvarande telegrafstation upphörde att tillämpas redan den 24 i samma månad, i stället för att fortfara ända till den 8 nästlidne april, då Konl. Telegrafstyrelsens circulär om återgång till den vanliga taxan utfärdades, varda de korresspondenter, som af sådan anledning fått erlägga för höga afgifter för sina härifrån afsända inländska telegrammet. härmedelst anmodade att innan utgången af innevarande Maj månad å telegrafstationen anmäla sig till återhekommande af hvad de i porto för ifrågavarande telegrammer för mycket erlagt.
Wisby telegrafstation d. 7 Maj 1875.
O. KUYLENSTJERNA.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1875
N:r 36.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *