Anders Magnus Lindfors.

Anders Magnus Lindfors.

Fole o. Lokrume.
F. i Hjo 1850 15/11. Stud. i Lund 76. Prv. 79; kommin. i Fardhem 86; kyrkoherde i Fole fr, 99.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *