Slite.

En eldsvåda,
som om den icke upptäckts i tid kunnat få rätt stor omfattning, utbröt vid halv 11-tiden i lördags kväll i bagare Ernst Stenströms fastighet vid Storgatan, där flera affärslokaler äro inrymda, nämligen handlanden Oskar Lindtströms skoaffär, Visby beklädnadsaffärs filial samt bagaremästare Olofssons bageri, konditori, servering m. m. Man varseblev vid den angivna tidpunkten eldslågor innanför fönstret till skoaffärens lagerrnum, varför Slite brandkår alarmerades. Den hade snabbt ryckt ut till brandplatsen och brandmännen fingo ett ganska hårt arbete med att släcka elden och förhindra dess vidare spridning. Efter ett energiskt arbete under en halvtimmes tid hade den värsta faran undanröjts, och det. befanns därvid att ungefär halva skolagret hade förstörts av eld och vatten, varjämte lagerlokalen åtskilligt demolerats. I den intill liggande beklädnadsaffären hade elden icke åstadkommit någon skada, men en del rök hade trängt in. En tur i olyckan var det, som nämts, att elden blev upptäckt i tid. ty rätt hård blåst rådde vid tillfället, och lågorna hade fått god näring. Fastigheten är nämligen delvis av trä. Orsaken till eldsvådan var fel i rökgångarna till en kamin i lagerrummet innanför försäljningsbutiken. Skolagret var försäkrat i Köpmännens brandförsäkrings A.-B. och hela fastigheten i Mälaren. Huset bebos av familjerna Stenström och Olofsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *