Lektor Nyströms besvär ogillade.

K. m:t har i fredagens konselj ogillas de besvär, som lektor T. Nyström i Visby anfört över det av Stockholms stads konsistorium upprättade förslaget till kyrkoherdetjänsten i Matteus församling i Stockholm.
På förslaget hade konsistoriet uppfört i första rummet kyrkoherden i Norrköpings norra församling Sam. Thysell, i andra rummet komministern i Matteus församling Arvid Holmbäck och i tredje rummet komministern i samma församling Birger Gunnard. Lektor Nyström hade ansett sig i fråga om meriter överlägsen komminister Holmbäck och i varje fall överlägsen komminister Gunnard. (H.B)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *