Skonerten S:t Helena

på resa från Stockholm till Wisby med last af ammunition till Kronans härvarande förråd, hade för motvind och svårt väder nödgats hålla sjön en hel vecka. Skonerten som fått klyfvarebommen afbruten och seglen sönderslitna, ankom i torsdags utanför vår hamn, men måste inbogseras af ångf. Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *