Tillkännagivande

I här fört försäkringsregister har denna dag intagits anmälan därom, att ur styrelsen för Gotlands södra härads kreatursförsäkringsförening avgått ordinarie ledamoten K. J. A. Vestberg, Kruse i Alva. samt suppleanterna Herman Sundberg. Oxarve, och Edvin Pettersson. Asarve, båda i Hemse, ävensom att i deras ställe utsetts såsom ordinarie ledamot lantbrukaren Harald Simon Jacobsson. Hulta i Hemse, samt såsom suppleanter lantbrukaren Hugo Petter Sigurd Vestberg, Kruse i Alva, och Johan Malms Andersson, Stjernarve i Eksta.
Visby i landskansliet den 24 september 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *