Friköp av en prästgårdslägenhet.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos kammarkollegium en av hr Herman Olsson gjord ansökan om rätt att friköpa den av honom innehavda lägenheten under kyrkoherdebostället i Rone socken. Köpeskillingen föreslås till 300 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 September 1932
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *