Ledig tjenst.

Till den genom förre innehafvarens död lediga skollärarebefattningen vid Fardhem pastorats fasta folkskola kunna kompetente sökande inlemna sina till skolrådet i Fardhem ställda ansökningar inom 60 dagar efter den 20 augusti. Med denna tjenst äro äfven orgelnist-, kantors- och klockarebefattningarne i Linde församling förenade. Lönevilkoren äro för skollärarebefattningen de i lag bestämda; för orgelnisttjensten 45 kronor, samt för kantors och klockaretjensterna 14 kbf. 15 kannor råg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 September 1874
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *