Onödigt skärpa justeringsplikten för mått och vikt.

I yttrande till kommerskollegium över sakkunnigförslaget till ändrad lagstiftning om mått och vikt säger sig Gotlands handelskammare dela kollegri uppfattning rörande de fall, till vilka användningen av justerade redskap bör påfordran. En skärpning av plikten att använda justerade redskap i denomfattning lagförslaget angivertorde näppeligen vara påkallad av rådande förhållanden och skulle dikerligen madföra onödig omgång och tyngd vid ett flertal tillfällen i det dagliga livet. Da av kollegium anförda skålen för en bagränsaing av den föreslagna omjusteringspliktan anser handelskammaran vara fullt bärande.
Beträffande rätten att begagna reparerat redskap har bl. a. ifrågasatts, att särskilda reparatörer skulle auktoriseras med befogenhet att efter verkställd reparation lämna tillstånd till redskapets begagnande, intill dass justerade kan infinna sig. Denna utväg synes dock vara förenad med viss risk med hänsyn till förhållandena på landsbygden och i smärre samhällen, där möjligen inga reparatörer finnas, som äro skickade att tillfredsställande utföra reparationerna. Kontrollen över redskapens riktighet skulle i dylika fall löpa fara att bli eftersatt, vartill kommer, att auktoringsförfarandet och ökat arbete för kontrollmyndigheten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *