De som kunna vara hugade

att åtaga sig likförningsskyldigheten med afseende å de inom Wisby stads- och landsförsamlingar aflidne personer och för sådant ändamål hålla passande, stadiga, helst alldeles svarta hästar med snygga selar äfvensom snyggt klädd kusk, torde med allra första anmäla sig hos undertecknad domkyrkosysloman, som säkrast träffas kl. 11-12 hvarje sockendags f. m.
N. F. ÖFVEBBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 September 1874
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *