En stämningsfull sorgehögtid

ägde rum i dag i domkyrkans kapell, då stoftet av framlidna änkefru Louise Kihlberg vigdes till den sista vilan. Medan den blomstersmyckade kistan inbars och placerades i kapellet spelade en avdelning ur I. 18:s musikkår under musiksergeant Petterssons ledning med kantor Bandelin vid orgeln Chopins sorgmarsch. Sedan begravningsgästerna tagit plats sjöngs ps. 477: 1-2, varefter domkyrkokomminister Nils Öberg höll en gripande dödsbetraktelse över Hebr. 4-9 och förrättade jordfästningen ritualenligt.
Till sist sjöngs ps. 477: 7-8. och under tonerna av Händels Largo bars kistan ut och placerades på likvagnen, som förde den vidare ned till hamnen. Stoftet föras i kväll över till Stockholm för att undergå eldbegängelse. En vacker blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *