Olyckshändelse.

I onsdags, middagstiden, tilldrog sig härstädes den olyckshändlsen, att arbetaren Sven Lindqvist hvilken låg och sof på s. k. kyrkoberget, derunder råkade falla ned från den omkring 25 fot höga klippan, med den påföljd att han, efter att ha blifvit förd till lasarettet, straxt afled.
Den så olyckligt omkomne arbetaren efterlemnar hustru och flera barn i de mest ömmande omständigheter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *