Gotlands infanterikår.

Lantförsvarets kommandoexpedition hemställer hos k. m:t att kaptenen vid Upplands regemente K. A. von Schmalensée måtte beordras till tjänstgöring vid Gotlands infanterikår. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1932
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *