På sin 75-årsdag

blev överstelöjtnant Carl Bolin härstädes i går hjärtligt hyllad på olika sätt. Han uppvaktades sålunda av bl. a. landshövding Rodhe med fru — vilka på grund av resa framförde sina lyckönskningar redan på lördagen — av biskop Rundgren med fru, av stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande, redaktörerna Gust. Svedman och C. O. Nilsson, samt av många personliga vänner. Under dagens lopp samlades en synnerligen vacker skörd av blommor i 75-åringens hem i S:t Olofsgården. Även antalet av telegrafiska lyckönskningar till den uppburne jubilaren var naturligt nog mycket stort.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *