Statsanslaget till tuberkulossjukhusen.

I sin reservation mot medicinalstyrelsens förslag om sänkta statsbidrag till tuberkulossjukvårdsanstalterna yrkar föredraganden i ärendet, sekreteraren i Nationalföreningen mot tuberkulos dr G. Neander ett bidrag för nästa år till Gotlands län (Norrbys i Follingbo och Visby epidemisjukhus tuberkulosavdelning) å 20,531 kr. mot av medicinalstyrelsen föreslagna 18,888 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *