Förordnande.

Kongl. Svea hofrätt har bifallit af Häradshöfdingen Gotlands län A. L. von Strussenfelt gjord ansökning om tjenstledighet från och med den 7 sept. till och med den 4 oktober innevarande år samt för ordnat e. o. notarien Joh. Albert Hultgren att under nämnde tid domareembetet i omförmälda härad förvalta och derföre. kommande egodelningsmål handlägga.
Konungens befallningshafvande har på gjord ansökning beviljat kronofogden Dan. Calissendorff tjenstledighet från denna dag till den 7 instundande september och förordnat kronolänsmannen, stadskassören J. G. Frendin att under sagda tid upprätthålla kronofogdetjensten i länets norra fögderi.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *