Pensionsstyrelsens skolfilm

visades under gårdagen för de sista årsklasserna i Visby högre flickskola. Förevisningen gjordes i form av en lektion med ett anförande före filmvisningen, ett muntligt föredrar till filmen samt ett preparerande av de filmkompendieblad, vilka utdelades efter förevisningen. Genom en serie frågor konstaterade sedermera föredragshållaren huru mycket av det genomgångna, som »fastnat». Av svaren, vilka kommo snabbt och i korus, kunde konstateras, att det väsentligaste av det genomgångna uppfattats. Synintrycken ha ju som bekant en benägenhet att absorberas hastigare och kvarhållas längre i minnet än hörselintrycken.
På allmän begäran visades några scener ur Ångbåtsbolagets turistfilm, vilka livligt senterades.
Filmföredraget hålles i dag i Visby folkskolor och i yrkesskolan. Filmare och föredragshållare är ingenjör Olof Hellgren från Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 september 1932
N:r 247

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *