1.500 krigare på Visborgs slätt

blir det sammanlagt under instundande repetitaonsmöte, vilket tager sin början vid I. 18 den 10 dennes. I år rycka inte mindre än 550 fastlandsheväringar in för att fullgöra mötet där samt 350 gotlänningar, och hela styrkan med manskap, befäl och underbefäl inberäknade kommer att omfatta cirka 1,500 man. Infanterikårer skall därför under mötet organiseras som regemente med regementsstab och tvenne bataljoner. Som bataljonschefer skola tjänstgöra major J. Nyberg från Upplands regemente och, major A. T. Bergquist från Elfsbergs regemente.
Det torde alltså bli livligt på slätten en månad framåt eller till dan 7 oktober, då regementsmötet avslutas.
Vid artillerikåren har inryckning till repetitionsmöte i dag ägt rum, varvid 71 värnpliktige från fastlandet och 31 från Gotland inställt sig till ljänstgöring.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *