Högre allmänna läroverket.

Skolöverstyrelsen säger sig i yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot bifall till den av rektor vid högre allmänna läroverket i Visby gjorda ansökningen om tillstånd att anordna undervisning i biologi med hälsoläran i tredje ringen och i fysik i tredje ringen av latingymnasist, ehuru endast fyra lärjungar ämna läsa dessa ämnen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *