Fortsatt anslag till Visby arkivdepå.

Riksarkivet hemställer hos k. m:t om fortsatt anslag till expenser till landsarkiven för budgetåret 1933-1934, därav 150 kr. för inköp av böcker, tidskrifter och arkivalier för Visby arkivdepå. Expensstaten för arkivdepån för ifrågavarande budgetär föreslås till 2,500 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *