Gotlandskabeln.

Sedan afbrottet å gotländska telegralkabeln påträffats och kabeln blifvit bojad både å Gotlands- och Westervikssidan samt å bojarna anbragts med röd färg målad varning att ej vid vite af 500 kronor röra de samma afgick postångfartyget Sofia den 15 dennes till Trelleborg för att vara behjelplig vid reparationer å den svensk—tyska kabeln som är utlagd mellan nyssnämde stad och ön Rügen. Ett stycke om 36,000 fots längd af Gotlandskabeln har blifvit upptaget och skall vid Westerviks patentrepslageri öfverspinnas med jerntråd och när detta arbete hunnit fullbordas återvänder Sofia för att hjelpa till vid sammanfogningen, hvilket göromål torde kunna verkställas på ett par dagar, om väderleken blir tjenlig.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Augusti 1874
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *