Dödsfall.

På Gotlands sjukhem har fröken Maria Bergman avlidit i den höga åldern av 86 år. Den bortgångna var dotter till kyrkoherden Ture Bergman i Levede. Efter sin broder, häradsskrivaren Th. Bergman, övertog hon för ett 30-tal år sedan villan Karlsberg vid Palissaderna, vilken hon ägde och bebodde till för ett par år sedan. Hon bevarade in i sin sena ålder hälsa och rörlighet, varför hon också hörde till dem, som man ofta mötte i gatulivet. Sedan hon kinder de senaste åren bott på »Hemtrevnad», har hon sedan i våras vårdata å Gotlands sjukhem.
— Förre handlanden John Bäckvall har i dag avlidit i sitt hem i Lärbro i en ålder av 75 år. Han var födds Othem den 6 juni 1857 och har sedan ungdomen varit verksam som handlande vid Storungs i Lärbro, där han drivit en omfattande affärsrörelse, från vilken han för egra år sedan dragit sig tillbaka för att njuta sitt otium. Inom Lärbro kommun har han som kommunalman nedlagt ett stort arbete för att tillvarataga kommunens intressen och beklätt de mast krävande kommunala posterna. Han var i yngre dagar känd som en mycket god tenorsångare. Personligen en hedersman var han i vida kretsar aktad, värderad och uppburen. Närmast sörjes han nu vid sitt frånfälle av maka, född Högvall. Jordfästningen äger rum på tisdag i Lärbro kyrka, varefter den bortgångne får sitt sista vilorum på Othems kyrkogård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *