Amiral Lindmans gotlandsturné.

Högerns ledare, amiral Arvid Lindman, kommer som bekant att göra en föredragsturne på Gotland under morgondagen, ett led i den stora propagandakampanj, som han inlett till det förestående valet. Själv fyller han 70 år den 19 sept. — dagen efter valet — och det är ett kraftprov så gott som något att — med anlitande av det modernaste av våra fortskaffningsmedel, flygmaskinen —kunna kasta sig in i en så jäktande och kraftkrävande prestation, som den som nu förestår honom.
Amiral Lindman anländer till Slite med flygmaskin omkring kl. halv 2 i morgon och håller därefter sitt första föredrag å Lotsbacken därstädes kl. 3 e. m. Redan kl. 5,30 e. m. talar han i Hemse, i Hoffmans äng. Såväl i Slite som i Hemse uppträder omedelbart efter amiralens föredrag riksdagsman Gunnar Persson i Falla, Örebro län, en av högerns lantmannarepresentanter i andra kammaren. Därest ogynnsam väderlek inträffar, hållas föredragen i Slite i biograflokalen och i Hemse i kommunalrummet.
På lördagskvällen kl. 8 talar så amiral Lindman här i Visby, där D. B. V:s paviljong apteras som möteslokal. Det lär att antaga, att denna rymliga lokal blir väl besatt av åhörare, som önska taga del av vad högerns ledare har att säga om den politiska situationen.
Resorna här på än komma att företagas med bil Flygmaskinen ligger under tiden kvar i Slite, och därifrån startar den åter på söndagsförmiddagen med Västervik som närmaste mål. Därifrån fortsätter amiral Lindmans turné som sagt vidare först söderut ända ned till Skåne, vidare genom västra Sverige och sedan norrut ända till Norrbotten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *