Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshammn 1 sept.: kommendörkapten Wijkmark major Nordström, kapten Hammarlund m. dotter, pastor Thor m. fru, prosten Humble m. fru, disp. Wikström m. fru och son, ing. Lagrelius, Elfström, Andersson, Lund, adv. Hadding m. fru, dr Kromback m. fru, herrar Nilsson m. fru, Beiling, Söderberg m. fru, Fromme m. fru, Boreaus, Olsson m. fru, Appelgeist, Ring m. fru, Norrby, Hansson, Herup m. fru wallin, Boström, Gustalssa Lindeby, Ahlstedt, Svensson, Nyblom, estling. W fickman, Carlsson, fruar Bomber, Jacobsson, Persson, Lindeby, Hägg, rkvists Dahlsjö, Dylich, Dahlström, Sunden, Johansson, hovfröken Steuc fröknar Skytte, Ringgvist, Höglund, Ericsson, Sundin, Larsson Rubarth, Nilsson, Ström, Nordlander, Andersson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *