Kristian IV:s krigskassa återfinnes?

En färjkarl Henriksen var för några dagar sedan ute och fiskade på Stillings sjö i Danmark och fick därvid något tungt i sitt nät. Det visade sig vara ett lås, just maken till dem man känner till från la skattekistor. Låset var 33 cm. i höjd och 34 cm, i bredd samt vägde omkring 5 kg Låset är dekorativt och konstfärdigt utfört av smidesjärn. Färjkarlen har noga utmärkt det ställe där han gjorde fyndet, och i samråd med sakkunskapen har man nu i orten börjat sätta i gång undersökningar för att event. få upp den stora guldskatt, som skall finnas i sjön.
Under Karl X Gustavs danska fälttåg, då man övertågade de danska Bälten flydde några danska kompanier mot norr och satte sig fast i Skanderborgs slott. De fördrevos dock även därifrån av svenskarna och medförde då på flykten Kristian IV:s krigskassa, vilken säges hava uppgått till cirka 70,000 kr, i gulddukater och joachimthaler, Under kompaniernas flykt hände ett missöde. Släden, varpå krigskassan transporterades, fick ena meden sönderkörd, då man befann sig på Stillings sjös istäcke. Den resolute befälhavaren föredrog då att sänka kistan med krigsskatten i sjön, framför att låta den falla i svenskarnas händer.
Nu efter snart 300 år kanske den återfinnes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *