Statspolisens organisation.

Länsstyrelsen har nu avgivit yttrande i anledning av ett inom departem enbet utarbetat utkast till reglemente rörande stats- och reservpolisen m. m.
Länsstyrelsen anför bl. a. följande: Enligt det föreliggande förslaget till organisation av statspolisen är utav Visby stads polispersonal en konstapel avsedd för tjänstgöring i kriminalpolistjänst såsom statspolis. Det synes i viss mån tveksamt huruvida det föreslagna reglementets bestämmelser rörande statspolisavdelning äro avsedda för det fall, att ur en stads poliskår en enda polisman blir förordnad att tjänstgöra såsom statspolis. Skulle emellertid så vara förhållandet, synes det lärisstyrelsen,vara erforderligt, att stadgandet i reglenentebs 3 § ändras i den riktningen, att ersättare för polisman under kommendering till statspolisavdelning må kunna förordnas, för den händelse polismannen därunder skulle komma att åtnjuta sjuk- eller semesterledighet. Det torde nämligen vara nödvändigt att för detta läns vidkommande hava ständig tillgång till en kriminalkonstapel.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *