Högre allmänna läroverket.

Skolöverstyrelsen har vid högre allmäna läroverket i Visby meddelat fartsatta förordnanden under nästa läsår för fil. mag. Alvar Gustavson som extralärare, lektorerna W. Nyman och H. Witt, adjunkten D. Glansholm, mag. Gustavson, gymnastikdirektören Margit Lenning, fröken Elsa Gustafsson och slöjdläraren J. Persson som timlärare.
Rektor föreslår hos skolöverstyrelsen adjunkten H. Rydquist till timlärare under läsåret i stället för lektorn W. Nyman, som förklarat sig icke önska ifrågakomma till timlärarförordnande. (H. B.)
K. m.t har utnämt fil. mag. M. Klint till adjunkt f. o. m. 1 sept. i matematik, fysik och kemi vid högre allmänna läroverket i Visby. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *