Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Hösttingets första sammanträde. Ordförande ordinarie domhavanden.)
För förskingring av en separator var en lantbrukare instämd av landsfiskal Justus Jakobson, Klintehamn. Svar. inställde sig personligen. Han framhöll, att han blivit påtrugad separatorn av en agent och för att bli av med karlen, hade han skrivit under köpekontrakt. Sedan hade separatorn fått slå i ett brygghus, och när svar. flyttade från orten hade han lämnat kvar separatorn, tom försvunnit. Svar. fann det egendomligt, att vederbörande firma först fyra och ett halvt år efter affären vidtagit någon åtgärd för att återfå apparaten. Någon förskingring förelåg icke från svar:s sida, enär han icke sålt den, men ordföranden betonade det juridiskt straffbara uti, att lämna separatorn vind för våg på detta sätt. Utslag nästa gång.
Bilmål. För att ha kört bil utan att ha handbromsen i vederbörlig ordning domfälldes icke mindre än fem personer.
För att ha kört bil utan att vara innehavare av körkort var en person tilltalad. Han och bilens ägare, som även var instämd, hade färdats från Visby, där de i sällskap med några bekanta konsumerat ett par liter brännvin. På vägen hade bilägaren överlämnat ratten till den andre, och därvid bar det sig Inte bättre än att den tillfälliga bilföraren snuddat vid rattens ljuskontakt’ så att bilen hade lyse på ett stycke trots att det varsan dag. Av någon anledning hade dessutom bilägaren och hans förare kommit att gräla lite smått. En fjärdingsman fick syn på det upplysta ekipaget och bad att få se förarens körkort, men det fanns icke, och resultatet blev, att både föraren och bilägaren nu inställs till tinget. De erkände vad som lades dem till last. Utslag senare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *