Gustaf-Adolts-festerna i Tyskland.

Furth, 26 aug. (TT.) De officiella – Gustaf Adolfsfestligheterna fortsattes på fredagen i Furth i närvaro av de svenska represantanterna samt representanter för riks- och delstatsmyndigheterna och ett stort antal andra hedersgäster. I den gamla kyrkan S:t Mikael välkomnades gästerna, varjämte den nyligen anbragta minnestavlan besågs. I värdshuset »Grüner Baum» besöktes därpå det rum, i vilket Gustaf II Adolf bodde under sitt uppehåll i Furth 1682. Under en lunch i värdshuset höll överborgmästaren, dr Wild, ett anförande, som utmynnade i ett leve för Sverige och konung Gustav V. General Hammarskjöld tackade för det storslagna mottagandet och stadens gästfrihet samt utbragte ett leve för Tyskland. Vid lunchen upplästes ett lyckönskningstelagram från ärkebiskop Eidem. Till åminnelse av staden Furths 300-årsfest överlämnades till varje hedersgäst en Gustaf Adolfs-plakett. Högtidligheterna avslutades med ett besök på stads borgen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 augusti 1932
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *