Eldsvåda utbröt i måndags i Alfva

prestgård dervid, nedbrunno såväl manbyggnaden af sten som ock en ladugårdsräcka af trä och sten, ett tröskverkshus af trä med tröskverk samt ett nära prestgården beläget ladugårdshus af sten tillhörigt Alfva sockens klockare. Åtskillig lösegendom innebrändes. Elden antages hafva uppkommit genom skorstenseld från manbyggningen. Åbyggnaderna voro försäkrade i södra bäradets brandstodsförening. Lösegendomen deremot icke brandförsäkrad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Juli 1875
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *