Infödingsrätt.

Chefen för ecklesiastik-departementet har i skrifvelse till domkapitlet af den 10 sistl. Juli tillkännagifvit att kongl. maj:t vid föredragning af en utaf studeranderne E. Lund och A. Hessén gjord, af domkapitlet uti infordradt utlåtande tillstyrkt ansökan att, utan hinder deraf att de genom födseln tillhörde Westerås stift, få åtnjuta infödingsrätt inom Wisby stift, funnit godt samma ansökning bifalla.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *